top of page

Federación de Asociaciones de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (FEDALCYTA)

El principal objectiu de la Federación de Asociaciones de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (FEDALCYTA) és crear un nexe d'unió entre les diferents associacions espanyoles, concentrant-les en un únic organisme que ajudi a la projecció i promoció de tots els titulats en Ciència i Tecnologia dels Aliments dins del territori nacional, essent la Federació la única representació a nivel nacional dels titulats en Ciència i Tecnologia dels Aliments d'Espanya.

L'Associació Catalana de Científics i Tecnòlegs dels Aliments forma part de FEDALCYTA des del 29 d'octubre de 2019.

bottom of page