top of page

Política de Privadesa

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i Consell Europeu i la vigent Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li comuniquem que les seves dades han estat incorporats a un fitxer propietat de l’Associació Catalana de Científics i Tecnòlegs dels Aliments (CTA), la finalitat de la qual és la millor comunicació relacionada amb la seva activitat com la realització de dades estadístiques i/o estudis relacionats en l’àmbit de l’associació.

 

Recopilem, rebrem i emmagatzemem qualsevol informació que ens ingressin en el lloc web o se’ns proporcioni i/o faci arribar mitjançant qualsevol altre mitjà. Recopilarem informació personal i no personal com la relacionada amb la IP, informació de l’usuari (incloent nom, correu electrònic, contrasenya, entre d’altres); detalls de pagament (inclosa la targeta de crèdit); comentaris; suggereixes; recomanacions i perfils personals.

 

La informació continguda en aquest correu, arxius físics o virtuals, lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatge, so i qualsevol altre registre, format i/o materials, són propietat de l’Associació Catalana de CTA, o bé de tercers que n’hagin autoritzat l’ús. Així doncs, es tracta d’informació privada i confidencial en la qual tots els drets estan reservats. El seu ús està permès únicament al seu destinatari, ja sigui persona física o jurídica, per la qual cosa la seva publicació i/o distribució queda expressament prohibida sense la seva autorització.

 

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. L’Associació Catalana de CTA no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no estiguin vinculats.

 

L’Associació Catalana de CTA no podrà garantir que puntualment el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels dany causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. En cap cas les galetes o d’altres mitjans de naturalesa anàloga es podran utilitzar per fins aliens a la seva naturalesa, ajudaran a emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física i usuària del web i xarxes per fins exclusius de l’associació, permetent a aquesta poder comunicar-se amb els usuaris en cas de necessitat a través de les dades personals facilitades per aquest, així com a rebre informació a través de missatgeria instantània.

 

Així com, en qualsevol moment ens reservem el dret de modificar la nostra política de privacitat, dins del marc legal existent, per tant, és aconsellable revisar-la freqüentment. Canvis que tindran efectes immediats al lloc web i qualsevol arxiu de l’associació, la qual notificarà aquells de transcendència per l’usuari.

 

L’Associació Catalana de CTA garanteix la màxima confidencialitat i seguretat de les seves dades de conformitat amb el que es disposa en la normativa de Protecció de Dades, podent Vostè exercitar, en qualsevol cas, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició comunicant-ho per escrit a l'adreça física que apareix en la pàgina web de l’Associació Catalana e CTA o remetent un correu electrònic a:  associaciocatalanacta@gmail.com

bottom of page